Japanese site
庭火祭イメージ
TopWhat's Niwabi-saiBack numberKumano shurineAccess map

Er-hu, China, 2001

Brochure coverBack cover of the brochure

PROGRAM

1.Niwabi-sai Rituals
   Yakumogaku Music : Kumanotaisha Reijin & Miko
   Niwabi-no-fue(Bansuri) : HIROS(Nakagawa Hiroshi)
2.Chinese Traditional Music
   Er-Fu- : Jia Peng Fang
   Yang-qin : Zhou Lu
3.Tsugaru-Shamisen : Sato Michihiro
4.Session
   Er-Fu- : Jia Peng Fang
   Yang-qin : Zhou Lu
   Tsugaru-Shamisen : Sato Michihiro
   Bansuri:HIROS(Nakagawa Hiroshi)

 

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

Backnumber list